Witam. Chciałabym uzyskać informację co do poprawności słowa "klaster", rozumianego jako zgrupowanie przedsiębiorstw, które pozwala im osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. W literaturze spotkałam się w dwoma formami - klastra i klastera (obie w dopełniaczu). Która z form jest poprawna?

 

 

Słowo klaster - zanim zaczęło funkcjonować w polszczyźnie również w podanym przez Panią znaczeniu - było wyrazem związanym z dwoma rejestrami środowiskowymi: z językiem informatyków oraz muzyków.

We wszystkich znaczeniach leksem ten ma obecnie - uznaną za poprawną - fakultatywną odmianę, czyli  możemy powiedzieć klastera lub  klastra (w dopelniaczu l. poj.),  klasterze lub klastrze (w miejscowniku l. poj.),  klastery lub klastry (w mianowniku l. mn.), klasterów lub klastrów (w dopełniaczu l. mn.). Być może w przyszłości, na skutek określonego zwyczaju językowego, utrwali się tylko jedna z tych form. Na razie można używać obu, warto tylko pamiętać, aby w jednym tekście (w jednej wypowiedzi) nie stosować zamiennie różnych form danego przypadka, bo obniży to jego wartość na poziomie gramatyczno-stylistycznym. 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2013, godz. 10:57 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn