Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej "KUL Gospodarze"

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło w 2014 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

Działalność Koła to przede wszystkim:

  • organizacja wydarzeń związanych z tematyką Koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,
  • udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,
  • udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,
  • organizacja wyjazdów naukowych, w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,
  • udział w życiu Uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.
  • współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, np. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.
  • udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

 

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

Spotkania Koła odbywają się regularnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Termin jest ustalany każdorazowo w semestrze.


Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

kulgospodarze@gmail.com

Prezes Koła: Wojciech Mielniczenko, wmielniczenko@wp.pl

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

 

Studenckie Koło Naukowe Florystów

Studenckie Koło Naukowe Florystów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało w 2012 roku z inicjatywy studentów Instytutu Architektury Krajobrazu oraz dr inż. Katarzyny Karczmarz. Skupia studentów zainteresowanych tematyką układania bukietów i tworzenia kompozycji roślinnych. Członkowie Koła są osobami, które łączy wspólna pasja a obcowanie z kwiatami sprawia im radość. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy na temat zasad tworzenia kompozycji kwiatowych i ich najnowszych trendów. Koło naukowe zrzesza osoby interesujące się szeroko pojętą florystyką, przygotowywaniem warsztatu florystycznego, wykonywaniem ozdób świątecznych i okazjonalnych, bukietów, wiązanek, wieńców i innych dekoracji, zakładaniem i prowadzeniem kwiaciarni oraz produkcją kwiatów.
Pracą i działalnością Koła Naukowego Florystów KUL kieruje zarząd na czele z prezesem, który wybierany jest corocznie spośród studentów należących do Koła podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego. Pierwszym prezesem Koła była Małgorzata Chamera. Kolejnymi prezesami były Olga Kropop i Klaudia Brożyna. Obecnie funkcję prezesa sprawuje Aleksandra Ciastek.
Głównym celem działalności Koła są naukowe, kształceniowe i praktyczne działania na rzecz poznania i rozwoju zainteresowań florystycznych (głównie sztuki komponowania kwiatów, ale i innych działalności z nią związanych).
Działalność naukowa polega na włączaniu się w badania prowadzone przez katedry Instytutu Architektury Krajobrazu. Wymiernym efektem tej pracy jest gromadzenie materiałów pod nadzorem opiekunów, którymi z reguły są pracownicy naukowi Wydziału. Uzyskane materiały są opracowywane i stanowią przedmiot referatów prezentowanych na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych.
Członkowie Koła zajmują się również organizacją różnego typu warsztatów, np. wikliniarskich, decoupage (dekupaż), bożonarodzeniowych, wielkanocnych. Udziałem Koła jest też organizacja cyklu szkoleń „Przedsmak Kariery” w ramach współpracy z Klubem Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu oraz szkolenia na temat ogrodów wertykalnych w ramach współpracy z firmą Twój Świat – Ogrody Wertykalne.
Koło Naukowe Florystów KUL współorganizuje wigilijne spotkania wydziałowe lub instytutowe oraz pikniki naukowe. Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Uniwersytetem Otwartym KUL. Działalność Koła to również angażowanie się w takie przedsięwzięcia jak Lubelski Festiwal Nauki, Uniwersytet Otwarty KUL, Dni Otwarte KUL i Noc Biologów, na których realizowane są projekty dla najmłodszych słuchaczy (kl. I-III). Współpraca z wymienionymi jednostkami polega na głoszeniu referatów i prowadzeniu warsztatów florystycznych.
Dużym zainteresowaniem członków Koła cieszą się też wycieczki do przodujących zakładów szkółkarskich Lubelszczyzny, na wystawy i pokazy florystyczne między innymi w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Berlinie i Amsterdamie.
Członkowie Koła Naukowego Florystów KUL mają do swojej dyspozycji pomieszczenie w Budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL przy ul. Konstantynów 1H, które jest miejscem spotkań i pracownią artystyczną. Spotkania Koła odbywają się regularnie, co miesiąc. Termin spotkań jest ustalany każdorazowo na spotkaniach.
Praca w Kole daje jego członkom możliwość wykazania się pomysłowością, aktywnością, pomaga w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy, oraz propaguje tę wiedzę w środowisku akademickim.
Działalność Studenckiego Koła Naukowego Florystów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest możliwa dzięki życzliwości i wsparciu Władz Wydziału i Uczelni.


Kontakt:
Studenckie Koło Naukowe Florystów KUL
Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
koloflorystow@gmail.com
Kurator Koła: dr inż. Katarzyna Karczmarz
Prezes Koła: Aleksandra Ciastek

 

 

Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu
KNSAK stara się skupiać studentów i tworzyć dla nich przestrzeń swobodnego realizowania szeroko rozumianej aktywności. Ze względu na charakter kierunku ofertę swą kieruje przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, nie zamyka jednak drzwi przed innymi chętnymi. Członkowie Koła realizują różnorodne inicjatywy: uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach na terenie Polski, w tym w corocznym Forum Architektury Krajobrazu – brali również udział w organizacji takiego Forum w Lublinie w 2003 r.; nawiązują współpracę z organizacjami studenckimi na innych uczelniach. W ramach działalności Koła wykonywane były także projekty zagospodarowania następujących terenów zieleni: dziedziniec Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na „Poczekajce”, ogród frontowy przy MZK w Przemyślu, ogród przy firmie Inglot sp. z o.o. oraz projekt i realizacja tarasu wypoczynkowego w Domu Akademickim KUL na „Poczekajce”. Poprzez realizację projektów studenci rozwijają swoje umiejętności zdobyte na zajęciach. Więcej>>


Koło Naukowe Informatyków
Koło powstało z inicjatywy studentów matematyki w 1999 r. Od początku miało na celu poszerzanie horyzontów studentów w dziedzinie ogólnie rozumianej jako informatyka, ze szczególnym naciskiem na aspekty programistyczne. Przez 10 letni okres działalności członkowie Koła opracowali kilka prac naukowych, brali udział w konferencjach naukowych oraz sami organizowali konferencje naukowe, utworzyli grupy tematyczne, uruchomili serwer Koła oraz serwis www. Obecnie działają następujące grupy tematyczne: (1) Grupa SQL KUL.NET, (2) Grupa C# KUL.NET, (3) Gamers KUL.NET, (4) Grupa IT KUL.NET oraz (5) Event KUL.NET, kierowane przez ambitnych studentów informatyki.  Więcej>>

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017, godz. 10:50 - Anna Położyńska