Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej "KUL Gospodarze"

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło w 2014 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

Działalność koła to przede wszystkim:

- organizacja wydarzeń związanych z tematyką koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,

- udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,

- udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,

- organizacja wyjazdów naukowych w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,

- udział w życiu uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.

- współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, n.p. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.

- udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

Spotkania Koła odbywają się regularnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Termin jest ustalany każdorazowo w semestrze.


Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”:

  1. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

kulgospodarze@gmail.com
Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com
Prezes Koła: Paulina Olszowska, paulina.o@o2.pl

Studenckie Koło Naukowe Florystów

Koło Naukowe Florystów zostało utworzone w 2012 roku i skupia studentów zainteresowanych tematyką układania bukietów i tworzenia kompozycji roślinnych. Koło uczestniczy m.in. w Pikniku Architektury Krajobrazu, w Lubelskim Festiwalu Nauki i w Dniach Otwartych KUL. 

 

Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu
KNSAK stara się skupiać studentów i tworzyć dla nich przestrzeń swobodnego realizowania szeroko rozumianej aktywności. Ze względu na charakter kierunku ofertę swą kieruje przede wszystkim do studentów architektury krajobrazu, nie zamyka jednak drzwi przed innymi chętnymi. Członkowie Koła realizują różnorodne inicjatywy: uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach na terenie Polski, w tym w corocznym Forum Architektury Krajobrazu – brali również udział w organizacji takiego Forum w Lublinie w 2003 r.; nawiązują współpracę z organizacjami studenckimi na innych uczelniach. W ramach działalności Koła wykonywane były także projekty zagospodarowania następujących terenów zieleni: dziedziniec Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na „Poczekajce”, ogród frontowy przy MZK w Przemyślu, ogród przy firmie Inglot sp. z o.o. oraz projekt i realizacja tarasu wypoczynkowego w Domu Akademickim KUL na „Poczekajce”. Poprzez realizację projektów studenci rozwijają swoje umiejętności zdobyte na zajęciach. Więcej>>


Koło Naukowe Informatyków
Koło powstało z inicjatywy studentów matematyki w 1999 r. Od początku miało na celu poszerzanie horyzontów studentów w dziedzinie ogólnie rozumianej jako informatyka ze szczególnym naciskiem na aspekty programistyczne. Przez 10 letni okres działalności członkowie Koła opracowali kilka prac naukowych, brali udział w konferencjach naukowych oraz sami organizowali konferencje naukowe, utworzyli grupy tematyczne, uruchomili serwer Koła oraz serwis www. Obecnie działają następujące grupy tematyczne: (1) Grupa SQL KUL.NET, (2) Grupa C# KUL.NET, (3) Gamers KUL.NET, (4) Grupa IT KUL.NET oraz (5) Event KUL.NET, kierowane przez ambitnych studentów informatyki.  Więcej>>

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2015, godz. 15:45 - Ewa Pajdowska