Koło Italianistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II to prężnie działające środowisko studentów różnych kierunków zafascynowanych kulturą Włoch. Jest ono interdyscyplinarne i skupia osoby pasjonujące się włoską historią, językiem, sztuką, kulturą, literaturą. Naszym celem jest nie tylko organizowanie spotkań, dyskusji, konferencji, wyjazdów związanych z pogłębianiem swojej wiedzy na temat języka i kultury Włoch, ale  także nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Działalność w Kole ma także za zadanie pomóc jego członkom w rozpoczęciu i rozwijaniu działalności naukowej.
      Koło zostało zatwierdzone na posiedzeniu Senatu KUL w kwietniu 2010 roku. Obecnie członkowie Koła pogłębiają swoje zainteresowania przygotowując referaty i pokazy multimedialne, które prezentowane są na zebraniach Koła. Przygotowujemy również prezentacje poszczególnych regionów Włoch przeznaczone dla wszystkich studentów, które miałyby za zadanie wypromować włoską kulturę.

 

Aktualności

 

I Wojewódzki Konkurs Języka Włoskiego

 

Zapraszamy do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Języka Włoskiego skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: etap szkolny (2 marca 2015 r.) oraz etap międzyszkolny (23 marca 2015 r.). Celem zawodów jest propagowanie nauki języka włoskiego w polskim systemie oświaty. Uczestnicy konkursu zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi poziom ich sprawności językowych (tj. rozumienia tekstu pisanego, znajomości struktur leksykalno-gramatycznych i wypowiedzi pisemnej, w drugim etapie także rozumienia tekstu ustnego) na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej z języka włoskiego. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem: Regulamin Konkursu Języka Włoskiego.docx

 

III Dyktando Romanisty, 13 I 2015

 

13 stycznia 2015 odbyło się w IFR KUL  III Dyktando Romanisty zorganizowane dla uczniów gimnazjów i liceów oraz studentów KUL. Więcej...

II Dyktando Romanisty, 14 I 2014

 

14 stycznia 2014 odbyło się w IFR KUL II Dyktando Romanisty, zorganizowane dla uczniów gimnazjów i liceów oraz studentów KUL. Dyktando miało formę konkursu, a jego celem było sprawdzenie znajomości zasad ortografii jęz. francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego u uczących się tych języków na różnych poziomach edukacji.

Szczegółowy program dnia : Dyktando Romanisty 14-01-2014.pdf

Reportaż: Akademicka Kronika Filmowa, 8 I 2014

 

 

Konkurs plastyczny „Włoski bohater literacki znany w Polsce”

 

W dniu 9 grudnia 2013 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie i Instytut Filologii Romańskiej KUL JP II (Koło Italianistów) pt. „Włoski bohater literacki znany w Polsce” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Wpłynęło 160 prac, spośród których wyróżniono najbardziej oryginalne pod względem techniki oraz interpretacji tematu. Gratulujemy wszystkim Autorom i ich Opiekunom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu przewidzianej w 2014 roku.

 

  Konkurs „Włoski bohater literacki znany w Polsce” Konkurs „Włoski bohater literacki znany w Polsce”

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2015, godz. 21:28 - Edyta Kociubińska