knbKoło Naukowe Biotechnologii Studentów Ochrony Środowiska KUL powstało w 2001 roku przy Katedrze Biologii Molekularnej. Zrzesza studentów III, IV i V roku ochrony środowiska zainteresowanych biotechnologią, biochemią i biologią molekularną, a także zastosowaniem wyników badań tych dziedzin w szeroko rozumianej ochronie środowiska. Kuratorem i opiekunem Koła jest mgr Konrad Kubiński. Obecnie KNB liczy 20 członków – studentów aktywnie włączających się w badania prowadzone w Katedrze Biologii Molekularnej KUL, a także realizujących własne projekty badawcze. Działalność Koła sprzyja pogłębianiu zainteresowań studentów w zakresie biotechnologii, biochemii i biologii molekularnej, dzięki organizowanym wykładom, jak też wyjazdom na konferencje naukowe.

Problematyka badawcza, wokół której skupia się działalność naukowa, dotyczy zagadnień związanych z regulacją procesu biosyntezy białek, poszukiwania związków chemicznych o działaniu proapoptotycznym, a także badania interakcji pomiędzy wybranymi białkami. Dzięki doświadczeniu w pracy laboratoryjnej studenci – członkowie Koła po zakończonych studiach znajdują pracę w firmach farmaceutycznych, bądź na wyższych uczelniach.
Dwoje członków KNB KUL w latach 2001-2002 przewodniczyło Aka-demickiemu Stowarzyszeniu Studen-tów Biotechnologii, co zaowocowało organizacją Ogólnopolskiego Zjazdu ASSB w 2002 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wspólna praca przyczynia się do integracji członków Koła, realizowanej między innymi przez spotkania towarzyskie, takie jak: opłatek wigilijny, ostatki karnawałowe, wieczory filmowe, itp. Tak więc w naszym Kole studenci ochrony środowiska mogą rozwijać się zarówno w wymiarze naukowym, jak też osobistym przez kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Osoby zainteresowane kontaktem z nami zapraszamy na stronę internetową http://knbos.student.kul.lublin.pl/.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2007, godz. 11:32 - Justyna Tarkowska