Koło utworzono w celu rozwijania zainteresowań, poszerzenia wiedzy oraz realizacji pomysłów studentów. Członkowie Koła stale współpracują z pracownikami Instytutu Architektury Krajobrazu, włączając się w działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i promocyjną jednostki. W ciągu roku akademickiego członkowie Koła spotykają się na cotygodniowych zebraniach, na których omawiane są sprawy bieżące oraz kwestie związane z architekturą krajobrazu. Poprzez realizację różnorodnych inicjatyw członkowie Koła przygotowują się do podjęcia aktywności zawodowej i zdobywają niezwykle cenne doświadczenie pracy zespołowej.

Formy działalności KNSAK obejmują między innymi wykonawstwo prac z zakresu architektury krajobrazu takich jak: opracowania analityczne i ekspertyzy krajobrazowe, projekty koncepcyjne, techniczne i wykonawcze terenów zieleni, aranżacje roślinne, land arty, rzeźby, formy użytkowe. Poprzez realizację tego typu prac studenci rozwijają swoje umiejętności zdobyte na zajęciach. Działania te podejmowane są przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi w celu podnoszenia jakości przestrzeni publicznych oraz zwracaniu uwagi na problematykę architektury krajobrazu.

W celu podnoszenia kompetencji studentów i zdobywania wiedzy organizowane są również objazdy naukowe i krajoznawcze. Spośród inicjatyw Koła na stałe wpisały się w kalendarium uczelni Wernisaże Architektury Krajobrazu, prezentujące prace wykonane na zajęciach z rysunku, malarstwa i rzeźby, wystawy organizowane okazjonalnie w ciągu roku w Instytutowej Galerii Włącznik oraz uroczystości związane ze świętami.

KURATOR KOŁA - mgr inż. Paweł Adamiec - paweladamiec@kul.pl
PREZES KOŁA - Joanna Guzara - joanna.guzara@interia.pl

STRONA: o-knsak,15385.html

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017, godz. 09:06 - Anna Położyńska