Koło Naukowe "Midas" powstało z myślą o młodych ludziach, dążących   do rozwoju naukowego, pragnących w życiu osiągnąć sukces. Nadrzędnym celem Koła jest  pogłębianie wiedzy studentów  z zakresu ekonomii oraz stworzenie im szansy dla poszerzania umiejętności radzenia sobie   (funkcjonowania) we współczesnym środowisku gospodarczym. Cel ten w głównej mierze jest realizowany na drodze szeroko rozumianej praktyki w ramach  prowadzonych prac badawczych, warsztatów naukowych i seminariów organizowanych przy współpracy z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi,  instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i innymi  podmiotami gospodarczymi.

Zadania Koła:

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia z dziedziny zarządzania i marketingu.

2. Integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych  z problematyką ekonomiczną.

3. Propagowanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, a szczególnie teorii ekonomii.

4. Doskonalenie umiejętności zarządczych poprzez wspólną pracę w zespole.

5. Przygotowanie Członków Koła do pracy zawodowej poprzez system praktyk.

6. Dbałość o wizerunek Wydziału

 

 

 

W dniu 1 grudnia 2012 r. na Wydziale odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Prawo Ukrainy- wczoraj i dziś”, na której przedstawicielka Koła Aleksandra Herman wygłosiła referat. Interdyscyplinarne zainteresowania członków Koła umożliwiają szersze spojrzenie na zagadnienia z zakresu ekonomii i prawa.

 

Koło Naukowe Midas aktywnie angażuję się we wszelkie inicjatywy podejmowane na Wydziale, m.in. organizację Dnia Otwartych Dni czy Otrzęsin. Obecnie aktywnie uczestniczy w przygotowaniu kampanii promocyjnej Wydziału.

 

Studenckie Koło Naukowe "Midas" w dniu 20.06.2011 r. zorganizowało Konferencję Naukową nt. Rodzina - Przedsiębiorstwo – Region. . Celem konferencji była prezentacja opracowań naukowych i doświadczeń praktycznych związanych z problematyką rodziny w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Aleksandra Herman wygłosiła referat pt.: „Rodzina-podstawy prawne w polskim ustawodawstwie”.

 

Członkowie Koła Ekonomistów 'Midas" brali aktywny udział na Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych organizowanej przez Politechnikę Lubelską w dniu 16.05.2011r. w Lublinie. Tematem konferencji brzmiał „Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego”. Beata Dawidek oraz Barbara Bieńko wygłosiły referat pt.: „Odnawialne źródła energii w województwie lubelskim”.

 

 

 

 Aleksandra Herman prezentuje  referat.

 

Członkowie Koła podczas pracy.

Autor: Grzegorz Krawczyk
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 11:32 - Liliana Kycia