Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne zatwierdzenie organizacji nastąpiło w 2013 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

 

Działalność koła to przede wszystkim:

- organizacja wydarzeń związanych z tematyką koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,

- udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,

- udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,

- organizacja wyjazdów naukowych w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,

- udział w życiu uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.

- współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, n.p. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.

- udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

Spotkania Koła odbywają się regularnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Termin jest ustalany każdorazowo w semestrze.

 


Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”:

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 

Prezes Koła: Wojciech Mielniczenko, wmielniczenko@wp.pl

Opiekun Koła: mgr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016, godz. 13:06 - Jan Kamiński