SPOTKANIA KOŁA

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

PONIEDZIAŁKI, godzina 17:30, s. 804

 

 

Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”:

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 

Prezes Koła: Manuela Kiszka, manuelakiszka1997@gmail.com

Opiekun Koła: mgr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

 

W roku akademickim 2018/19 planujemy:

 

 • wyjazd naukowy do Berlina
 • wykonanie nowej kolorystyki filarów w budynku WMIAK
 • wizja terenowa Lublina z wysokości 150 m (komin EC Wrotków)
 • udział w procedurach, wydarzeniach, spotkaniach, dyskusjach dotyczących przestrzeni Lublina
 • ...

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło w 2014 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

Działalność Koła to przede wszystkim:

 • organizacja wydarzeń związanych z tematyką Koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,
 • udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,
 • udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,
 • organizacja wyjazdów naukowych, w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,
 • udział w życiu Uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.
 • współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, np. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.
 • udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

 

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

Spotkania Koła odbywają się regularnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Termin jest ustalany każdorazowo w semestrze.

 

Szczegółowe informacje

 

 

ZOBACZ NASZĄ DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

 2015/2016 i 2014/2015

 

 

 

 

2012pierwsze_zebranie

 

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 08:57 - Anna Położyńska