Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło w 2014 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

Działalność Koła to przede wszystkim:

 • organizacja wydarzeń związanych z tematyką Koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,
 • udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,
 • udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,
 • organizacja wyjazdów naukowych, w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,
 • udział w życiu Uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.
 • współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, np. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.
 • udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

 

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

Spotkania Koła odbywają się regularnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Termin jest ustalany każdorazowo w semestrze.

 

SPOTKANIA KOŁA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

TERMIN PODAMY W PAŹDZIERNIKU...

 

 

SPOTKANIA KOŁA W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

odbywają się w CZWARTKI o godz. 15:00 w pokoju WMP-804

 

Działalność w roku akademickim 2017/2018:

 

 • wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017
 • złożenie projektu do programu "Zabawy miastem" Warsztatów Kultury w Lublinie przez kolektyw "The Taxus" (https://www.facebook.com/The-Taxus-1566451110058994/)
 • organizacja wyjazdu naukowego "Inspiracja" do Warszawy - marzec 2018
 • organizacja zagranicznego wyjazdu naukowego (miejsce jeszcze dopracowujemy:)))
 • udział w projekcie Smellscapes of Lublin (https://www.facebook.com/lublinsmellscapes/)
 • udział w procedurach planistycznych m. Lublin
 • udział w Mikrodziałaniach artystycznych
 • udział w projekcie "Wąwóz Kalina" - odnowa ważnego terenu zieleni w Lublinie
 • udział w konferencji Foresight Lublin 2050
 • wyjazd naukowy na Garden EXPO 2018, Jasionka - Rzeszów - marzec 2018

 

 

 


Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

kulgospodarze@gmail.com

Prezes Koła: inż. Wojciech Mielniczenko, wmielniczenko@wp.pl

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

 

 

ZOBACZ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

2012pierwsze_zebranie

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018, godz. 10:33 - Anna Położyńska