Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło w 2014 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

Działalność Koła to przede wszystkim:

  • organizacja wydarzeń związanych z tematyką Koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,
  • udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,
  • udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,
  • organizacja wyjazdów naukowych, w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,
  • udział w życiu Uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.
  • współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, np. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.
  • udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

 

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

Spotkania Koła odbywają się regularnie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. Termin jest ustalany każdorazowo w semestrze.


Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

kulgospodarze@gmail.com

Prezes Koła: Wojciech Mielniczenko, wmielniczenko@wp.pl

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

2012pierwsze_zebranie

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017, godz. 10:04 - Anna Położyńska