Koło Naukowe Studentów Socjologii KUL

Samorząd Studentów Instytutu Socjologii KUL

koo_400

Celem KSS jest przede wszystkim pogłębienie wśród członków wiedzy z dziedziny socjologii, zapoznawanie się ze współczesną myślą socjologiczną poprzez organizowanie konferencji, wywoływanie dyskusji na tematy społeczne. Ponadto działalność Koła nakierowana jest na integrację życia studentów, organizowanie wycieczek naukowych, a także samopomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Od początku istnienia funkcjonowały w jego ramach następujące sekcje: dyskusyjna, redakcyjna, technik badań i towarzysko-organizacyjna. W roku 2000 działalność rozpoczęła również sekcja internetowa, prasowa, oraz tzw. BOSS (Biuro Ochrony Studentów Socjologii).

 

Najważniejszą sferą działalności KSS są konferencje i spotkania naukowe podejmowane samodzielnie, bądź przy współpracy z innymi instytucjami. „Dni Społeczne" - największe przedsięwzięcie organizowane przez KSS we współpracy z Samorządem Studentów Instytutu Socjologii KUL, swymi korzeniami sięgają początków działalności Koła. Ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów, co roku cieszy się nie tylko bogata oferta wykładów i dyskusji panelowych „Dni Społecznych", ale również warsztaty i szkolenia, zorganizowane przy współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami i firmami. Tradycją Koła jest także wydawanie gazetki. Od początku jego istnienia sekcja redakcyjna wydawała bogato ilustrowaną gazetkę ścienną - w latach 1994-1995 był to KULfon, obecnie redagowana jest Socpresska.

 

KNSS

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin
Kolegium Jana Pawła II, C-303, III p.

e-mail: ksskul@gmail.com

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2009, godz. 11:36 - Janina Zabielska