Koło Naukowe Teologów jest najstarszą organizacją studencką powstałą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 8 grudnia 1919 r., tj. już w rok po erygowaniu naszej Uczelni. W swoich szeregach skupia studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, których wiara szuka zrozumienia.

 

Celem działalności Koła Naukowego Teologów jest stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań teologicznych, przybliżanie najnowszych badań teologicznych oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy w tej dziedzinie wśród studentów oraz doktorantów naszej Alma Mater. W Statucie Koła wspomniane jest także propagowanie treści religijnych pośród członków.

 

Działalność KNT charakteryzuje różnorodność form. Chcemy dzielić się swoimi przemyśleniami, prowadzić dyskusje i uczyć słuchać siebie nawzajem. Organizujemy sympozja, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi, bierzemy udział w organizacji wydarzeń ogólnouniwersyteckich.

 

Poza cotygodniowymi spotkaniami organizujemy m. in. Spotkania z Mistrzem, Tydzień Eklezjologiczny (od 1965 r.). Naszą nową inicjatywą jest konferencja Iuvenes Errantes stwarzająca młodym teologom okazję do prezentacji wyników swoich badań i wzajemnej wymiany doświadczeń.

 

SPOTKANIA:
Spotkania Koła Naukowego Teologów odbywają się w środy roku akademickiego, o godz. 17:00, w siedzibie Koła (Collegium Joannis Pauli II, piętro XI, południe).

Autor: Alena Androsik
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 00:32 - Mikołaj Grzenkowitz