Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z

 

Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

zorganizowała

 

V Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

pod patronatem

Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski


„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

która odbyła się w dniu 4 czerwca 2016 r.

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy

 

Program konferencji

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016, godz. 06:48 - Magdalena Sawa