Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z

 

Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

zorganizowała

 

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski


„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

która odbyła się w dniu 3 czerwca 2017 r.

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2017, godz. 17:00 - Magdalena Sawa