KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z

 

Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

zorganizowała

 

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową


„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

w dniu 26 maja 2018 r. (sobota)

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Miejsce konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Centrum Transferu Wiedzy

sale CTW-217, 219, 220
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2018, godz. 22:39 - Magdalena Sawa