Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z

 

Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

zaprasza na

 

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową


„Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

w dniu 26 maja 2018 r. (sobota)

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 08:11 - Magdalena Sawa