Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL zapraszają do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Strona internetowa konferencji: www.kul.pl/kpk

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2018, godz. 15:29 - Magdalena Sawa