Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, we współpracy z: Komisją Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, planuje zorganizować w KUL w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.

 

Strona internetowa konferencji: www.kul.pl/kpk

 

Termin zgłoszeń - do 28 lutego 2018 r.

 

Szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2018, godz. 08:52 - Magdalena Sawa