Przeglądając różnego rodzaju opisy zamieszczane np. pod zdjęciami w portalu Nasza–Klasa.pl czy w komunikatorze Gadu–Gadu, zauważyłam kilka wyrazów, które mnie bardzo rażą. Są to wyrazy: koffani, plosem, swetaśnie (lub słitaśnie). Zastanawiam się, jakie zaszły tu przekształcenia względem wyrazu podstawowego czy wyjściowego. Proszę o pomoc w rozważeniu tej kwestii.

 

Dwa pierwsze wyrazy są przejawem stylizacji na język dziecięcy. Formy koffani, plosem są zapisem fonetycznych zniekształceń, które są typowe  na pewnym etapie rozwoju mowy dziecka, kiedy jeszcze nie wszystkie mechanizmy artykulacyjne zostały opanowane:  w przypadku plosem (proszę) mamy do czynienia z substytucją r, seplenieniem oraz asynchroniczną wymową wygłosowego . Forma koffani (kochani)  powstała przez zamianę tylnojęzykowego ch na wargowe f .

Inny mechanizm obserwujemy w wypadku słowa słitaśnie, które prawdopodobnie pochodzi z języka młodzieży i jest hybrydą utworzoną na bazie fonetycznej postaci angielskiego wyrazu sweet (wym. słit) 'słodki' przez dodanie ekspresywnego wtórnego przyrostka -aśny, który pełni funkcję intensyfikacji cechy wskazywanej przez podstawę, np. grubaśny czyli 'bardzo gruby'.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010, godz. 10:31 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn