Niesamowita podróż w głąb umysłu!

 
Opis kierunku:
 
Studia z kognitywistyki otwierają drogę do poznania umysłu, mózgu i świadomości oraz stwarzają wyjątkową okazję do nabycia umiejętności tworzenia nowoczesnych modeli wiedzy, baz danych, operowania licznymi językami informatycznymi.

Studiując kognitywistykę korzysta się z doświadczenia gromadzonego w psychologii, biologii, filozofii i neuronauce oraz informatyce; jednocześnie nabywa się umiejętności, które pozwalają na zrozumienie procesów poznawczych, wykorzystywanie techniki zapamiętywania, rozumienie i przyspieszanie nabywania drugiego języka, dokonywania analizy i integracji danych z różnych dziedzin wiedzy.
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017, godz. 14:16 - Magdalena Kargol