Niesamowita podróż w głąb umysłu!

 

 

Studia z kognitywistyki otwierają drogę do poznania umysłu, mózgu i świadomości oraz stwarzają wyjątkową okazję do nabycia umiejętności tworzenia nowoczesnych modeli wiedzy, baz danych, operowania licznymi językami informatycznymi.

Studiując kognitywistykę korzysta się z doświadczenia gromadzonego w psychologii, biologii, filozofii i neuronauce oraz informatyce; jednocześnie nabywa się umiejętności, które pozwalają na zrozumienie procesów poznawczych, wykorzystywanie techniki zapamiętywania, rozumienie i przyspieszanie nabywania drugiego języka, dokonywania analizy i integracji danych z różnych dziedzin wiedzy.

W ramach studiów studenci mogą realizować dwie ścieżki tematyczne:

 1. neuronauka - umysł - procesy poznawcze - student nabywa wiedzę na temat m.in. funkcjonowania mózgu, rozumienia procesów percepcyjnych, zdolności językowych, mechanizmów czytania stanów innych umysłów, mechanizmów podejmowania decyzji, wytwarzania pojęć czy pamięci.
 2. inżynieria wiedzy - logika - metodologia - student nabywa umiejętności i kompetencje konstruowania i używania narzędzi informatycznych, np. projektowania relacyjnych baz danych.

Studia z kognitywistyki to także kształcenie warsztatowe, które wyposaża w szereg umiejętności praktycznych, takich jak:

 • techniki szybkiego zapamiętywania,
 • metody uczenia się języków obcych,
 • techniki operowania systemami informatycznymi,
 • posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych,
 • techniki komunikacyjno-retoryczne.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • otreningu metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod w e-learningu)
 • architektury baz danych i analizy informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych)
 • architektury informacji w branży reklamowej

Zawody:

 • analityk informacji
 • twórca baz danych
 • copywriter
 • trener kompetencji kognitywnych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:19 - Ewa Kula