ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 

During the studies, the student participates in training workshops aimed at developing a wide range of practical skills such as:

  • memorization techniques,
  • methods of learning foreign languages,
  • techniques of operating IT systems,
  • using languages for logic and data analysis,
  • communication and rhetorical techniques.

 

Studying Cognitive Science allows for acquiring professional competences attractive to prospective employers:

  • cognitive coach (creative thinking, foreign languages teaching methods, methods and techniques used in e-learning),
  • database architect and information analyst (qualitative and quantitative data collection and analysis),
  • information analyst in advertising industry.
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

 Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 21:10 - Magdalena Malec