Kolegium redakcyjne „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego”

 

Redaktor naczelny (editor-in-chief)

dr Artur Lis

 

Zastępcy redaktora naczelnego (associate editors)

dr David W. Lutz (Holy Cross College w Notre Dame, USA)

dr Dariusz Żak

 

Redaktor ds. międzynarodowych (international editor)

dr hab. Piotr T. Nowakowski

 

Redaktorzy tematyczni (subject editors)

dr hab. Filip Ciepły

dr Isaac Desta (Holy Cross College w Notre Dame, USA)

dr Dorota Tokarska 

dr Dominik Tyrawa 

dr Timothy Wright  (Holy Cross College w Notre Dame, USA)

 

Redaktor statystyczny (statistical editor)

dr Piotr Pomorski

 

Redaktor językowy polskojęzyczny (Polish-language editor)

mgr Agnieszka Lis

 

Redaktor językowy anglojęzyczny (English-language editor)

mgr Tomasz Deptuła (USA)

 

Redaktor językowy rosyjskojęzyczny (Russian-language editor)

prof. dr hab. Nikołaj Gołowaty (Ukraina)

 

Redaktor konsultant (consulting editor)

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

 

Sekretarz redakcji (administrative editor)

dr hab. Grzegorz Wolak

 

Redaktor techniczny (layout editor)

mgr Rafał Podleśny

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2018, godz. 16:16 - Filip Ciepły