Badania prowadzone przez prof. dr hab. Zofię Stępniewską z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL oraz dr hab. Adama Bownika Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie zaowocowały kolejnym patentem, tym razem na zastosowanie ektoiny jako czynnika chroniącego komórki przed oddziaływaniem toksyn bakteryjnych.

 

Ektoina jest aminokwasem, który pełni w organizmie niezwykłe funkcje: jest stabilizatorem enzymów, kwasów nukleinowych, kompleksów DNA-białko oraz całych komórek. Zapewnia ona komórkom ochronę przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV, zapobiega procesom fotostarzenia oraz pozwala na prawidłowy rozwój komórek. W medycynie stosowana jest przy radio- i chemoterapii w leczeniu niektórych nowotworów. Ektoina jest naturalną cząsteczką wytwarzaną przez mikroorganizmy żyjące w skrajnie niesprzyjających warunkach środowiska, np. gejzerach czy słonych jeziorach.

 

Celem nowego rozwiązania patentowego jest wykorzystanie jej zdolności do hamowania aktywności toksyn bakteryjnych, co może przynieść efekt w postaci wspomagania działania rozmaitych antybakteryjnych preparatów farmakologicznych.

 

Gratulujemy!

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2018, godz. 13:11 - Grzegorz Tutak