Zadania Komisji:

  1. Komisja Dydaktyczna RWSS odpowiada za podejmowanie działań służących poprawie jakości kształcenia.

  2. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej pełni jednocześnie funkcję delegata RWSS do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

  3. Komisja Dydaktyczna udziela informacji o stypendiach krajowych i zagranicznych oraz o postanowieniach Procesu Bolońskiego.

  4. Realizuje zadania zlecone przez Komisję Dydaktyczną Rady Studentów.

 

 

Członkowie Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 

1. Anna Kasprzycka

2. Bartłomiej Mrozek

3. Dagmara Rembowska

4. Michał Sołtys

5. Tomasz Zarębski 

 

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 11:58 - Karolina Wyszyńska