Przewodnicząca

Edyta Hołysz

eholysz1@gmail.com

 

 

Zadania Komisji:

  1. Komisja Dydaktyczna RWSS odpowiada za podejmowanie działań służących poprawie jakości kształcenia.

  2. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej pełni jednocześnie funkcję delegata RWSS do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

  3. Komisja Dydaktyczna udziela informacji o stypendiach krajowych i zagranicznych oraz o postanowieniach Procesu Bolońskiego.

  4. Realizuje zadania zlecone przez Komisję Dydaktyczną Rady Studentów.

 

 

Członkowie Komisji Dydaktycznej:

 

- Magda Zbrońska

- Edyta Hołysz

- Klaudia Mielniczuk

- Justyna Malicka

- Mateusz Gabryel

- Piotr Krzyżanowski

 

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014, godz. 18:14 - Aleksander Radliński