Zadania Komisji:

  1. Komisja Dydaktyczna RWSS WNH odpowiada za podejmowanie działań służących poprawie jakości kształcenia.

  2. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej pełni jednocześnie funkcję delegata RWSS WNH do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

  3. Komisja Dydaktyczna udziela informacji o stypendiach krajowych i zagranicznych oraz o postanowieniach Procesu Bolońskiego.

  4. Realizuje zadania zlecone przez Komisję Dydaktyczną Rady Studentów KUL.

 

 

 Jerzy Fatyga

Przewodniczący

Jerzy Fatyga

     jurmacjan1991@wp.pl      
 

Członkowie:

- Łukasz Rysiak

- Paulina Bulicz

- Katarzyna Komar

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013, godz. 23:39 - Krzysztof Osewski