Zadania Komisji:

1. Przeprowadzanie wyborów na WPPKiA KUL do organów USS

2. Przeprowadzanie wyborów w ramach RWSS

 

 

 

Członkowie Komisji Wyborczej USS KUL: 

- Katarzyna Baran

- Katarzyna Kuś

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 17:38 - Szymon Milewski