Zadania Komisji:

1. Przeprowadzanie wyborów na WPPKiA KUL do organów USS

2. Przeprowadzanie wyborów w ramach RWSS

 

 

 

Członkowie Komisji Wyborczej USS KUL: 

Anna Kasprzycka

Karolina Wyszyńska

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 12:00 - Karolina Wyszyńska