Zadania Komisji:

1. Przeprowadzanie wyborów na WNH KUL do organów USS KUL

2. Przeprowadzanie wyborów w ramach RWSS WNH

 

 

Sebastian Jarząbek

 

Przewodniczący

Sebastian Jarząbek

jarzabek.sebastian@gmail.com 
 
 

Członkowie:

-Antoni Domań

-Łukasz Rysiak

-Mateusz Lipski

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013, godz. 23:39 - Krzysztof Osewski