Zenon Kardynał Grocholewski -
Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

Kardynał Stanisław Ryłko - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

Kardynał Stanisław Dziwisz -
Metropolita Krakowski

Kardynał Kazimierz Nycz -
Metropolita Warszawski

Arcybiskup Celestino Migliore -
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Arcybiskup Zygmunt Zimowski
- Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Arcybiskup Wojciech Polak – Prymas Polski

Arcybiskup Stanisław Gądecki - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskup Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

Biskup Antoni Stankiewicz - Dziekan Roty Rzymskiej

Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski - Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Prof. dr hab. Michał Seweryński - Senator RP

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

KUL_logo.small.jpg

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2014, godz. 12:04 - Liliana Kycia