Komitet Naukowy:

 

Prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ)

Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (UJ)

dr hab. Jan Olszewski, prof. UR

dr hab. Monika Jagielska (UŚ)

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (UWr)

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

dr hab. Rafał Biskup (KUL)

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2015, godz. 20:35 - Małgorzata Ganczar