Biotechnologia energia jutra

 

Komitet Naukowy 

 

Przewodniczący prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL)

 

Członkowie

 

prof. dr hab. Jan Gliński (PAN)

prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS)

prof. dr hab. Witold Stępniewski (PL)

prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL)

prof. dr hab. Adam Jaworski (UŁ)

prof. dr hab. Jerzy Tys (IAPAN)

prof. dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-Hajnos (UM)

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (prof. KUL)

dr hab. Magdalena Frąc (prof. IAPAN)

dr hab. Danuta Urban (prof. UP)

dr Anna Gałązka (IUNG)

dr Artur Banach (KUL)

dr hab. Adam Bownik (UP)

dr Dariusz Kasprzycki (UJ)

dr Agnieszka Kuźniar (KUL)

dr Anna Pytlak (KUL)

dr Anna Szafranek-Nakonieczna (KUL)

dr Agnieszka Wolińska (KUL)

mgr Weronika Goraj (KUL)

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2017, godz. 11:08 - Anna Pytlak