Komitet Naukowy:

 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Zofia Stępniewska (KUL Lublin)

 

Członkowie:

 

prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR Kraków)

dr hab. Mieczysław Kazimierz Błaszczyk (SGGW Warszawa)

dr hab. inż. Maria Chmiel (UR Kraków)

prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska (ZUT Szczecin)

dr Anna Gajda (IUNG Puławy)

dr hab. Patrycja Golińska (UMK Toruń)

prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)

prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM Olsztyn)

prof. dr hab. Wanda Małek (UMCS Lublin)

prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG Puławy)

prof. dr hab. Korneliusz Miksch (PS Gliwice)

dr Karolina Oszust (IA PAN Lublin)

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (UŚ, Katowice)

dr hab. Anna Sikora (IBB Warszawa)

prof. dr hab. Anna Skorupska (UMCS Lubin)

prof. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (KUL Lublin)

prof. dr hab. Ryszard Szyszka (KUL Lublin)

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)

dr hab. Urszula Zielenkiewicz (IBB Warszawa)

 

 

  

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodnicząca: dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)

 

Członkowie:

 

dr Anna Gałązka (IUNG, Puławy)

prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS, Lublin)

dr Agata Goryluk-Salmonowicz (SGGW, Warszawa)

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018, godz. 12:13 - Artur Banach