Komitet Organizacyjny:

 

dr Małgorzata Ganczar, KUL - mganczar@kul.pl (kontakt z pracownikami naukowymi)

 

Elżbieta Sługocka-Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, e.sk@vp.pl (kontakt z rzecznikami konsumentów, partnerami i przedsiębiorcami)

 

Krzysztof Podgórski - Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów

 

dr hab. Marcin Szewczak, KUL

 

mgr Patryk Ochwat, KUL - sekretarz konferencji

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015, godz. 14:49 - Małgorzata Ganczar