Dostawy:
- materiałów biurowych i papieru biurowego
- sprzętu gospodarstwa domowego
- chemii gospodarczej i specjalistycznej
- materiałów higienicznych
- mebli
- czasopism polskich i specjalistycznych (dostarczanych na potrzeby wszystkich jednostek  organizacyjnych z wyłączeniem Bibliotek)
- artykułów religijnych (wino, komunikaty, hostie)
- karmy i pasze dla zwierząt
- biletów i wejściówek do muzeów, kin, teatrów itp.
- sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej
- strojów sportowych
- artykułów spożywczych – we współpracy z Stołówką Akademicką
- środków transportu towarów i osób
- części zamiennych i akcesoriów do środków transportu
- paliw, olejów, płynów eksploatacyjnych

 

Usługi:
- kserograficzne wraz z oprawą
- skanowania
- konserwacji i serwisu sprzętu gospodarstwa domowego
- cateringowe
- konserwacji i przeglądów środków transportu
- transportu krajowego towarów i osób
- ubezpieczenia mienia
- turystyczne
- pralnicze

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2015, godz. 09:22 - Agnieszka Ogorzałek