15 listopada (czwartek) 2012 r.

Collegium Jana Pawła II, sala 1031

 • kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf15.00 Otwarcie konferencji

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek - Dziekan Wydziału Filozofii KUL

Arkadiusz Gut - Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Część I

 • 15.15 Kategoria TY i miejsce człowieka w przyrodzie - Robert Piłat (UKSW, UJ)
 • 16.00 Ciągłość rozwoju ewolucyjnego na przykładzie zachowań eksploracyjnych - Wojciech Pisula (PAN, Collegium Humanitatis)

16.40 Przerwa kawowa

 

Część II

 • 17.00 Teoretyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej - Piotr Stalmaszczyk (UŁ)
 • 17.35 Hipotezy pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: problem zmiany modalności - Sylwester Orzechowski (UMCS), Sławomir Wacewicz (UMK), Przemysław Żywiczyński (UMK)
 • 18.10 Reprezentacja znaczeniowa a reprezentacja percepcyjna: nadmiar treści czy niedostatek pojęć? - Sebastian Tomasz Kołodziejczyk (UJ)

19.30 Uroczysta kolacja

 

16 listopada (piątek) 2012 r.

Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Część III

 • 9.00 Jeśli komunikacja zakłada coś wspólnego, to co jest wspólne w procesie komunikowania? - Zbysław Muszyński (UMCS)
 • 9.40 Rozumienie jako proces poznawczy. Czytanie stanów ludzkiego umysłu - Urszula Maria Żegleń (UMK)
 • 10.20 Poznanie innych umysłów - model inferencyjny a zwierciadlany - Wioletta Dziarnowska (APS)

10.50 Przerwa kawowa

 • 11.05 Rola mindreadingu dla komunikacyjnej integracji nauk kognitywnych. Komunikacja jako podzielanie - Tomasz Komendziński (UMK)
 • 11.35 Rozumienie działania w świetle koncepcji neuronów lustrzanych Piotr Przybysz (UAM)
 • 12.05 Wyobraźnia jako przestrzeń porozumienia - Jan Pleszczyński (UMCS)

12.35 Przerwa kawowa

 

Część IV

Sesja Doktorantów - 12.50-14.00

 • Aprioryzm biologiczny w kontekście generatywizmu językowego - Paweł Pruski (UJ)
 • Rola mimowolnych cielesnych przejawów osobowej perspektywy w komunikacji na podstawie koncepcji Rogera Scrutona - Justyna Rynkiewicz (UMCS)
 • Czy szympansy przypisują innym wiedzę i przekonania, a jeśli tak, to w jakim sensie? - Agnieszka Dębska (UW)
 • Nabywanie zdolności do odczytywania cudzych stanów mentalnych z perspektywy psychologii rozwojowej - Agnieszka Krzysztofiak (KUL)

14.00 Przerwa obiadowa

 

Część V

Sesja Doktorantów: 15.00-16.20 Budynek Główny KUL, sala 107

 • Czy interakcje pomiędzy umysłami są optymalne? Uwagi dotyczące probabilistycznego ujęcia interakcji pomiędzy umysłami - Przemysław Nowakowski (UMK)
 • Daniela Dennetta koncepcja heterofenomenologii jako metody badania przeżyć świadomych - Piotr Biłgorajski (KUL)
 • Wybrane aspekty poznania społecznego u osób chorych na schizofrenię paranoidalną - Justyna Trzepizur (KUL)
 • Woluntaryzm przekonaniowy a specyficzny aspekt odczytywania własnych przekonań - Ewa Odoj (KUL)

16.20 Przerwa kawowa

 

Część VI

Sesja Doktorantów: 16.40-18.00

 • Czy istnieje problem połowicznego naturalizmu? Próba analizy - Błażej Gębura (KUL)
 • Introspekcja w filozofii - Sławomir Skoczek (KUL)
 • Pojęcie intencjonalności na gruncie filozofii - Piotr Pietras (KUL)
 • Jose Luisa Bermudeza koncepcja myślenia bez słów. Krytyka stanowiska - Anna Dutkowska (KUL)

18.00 Zakończenie konferencji - Zbigniew Wróblewski

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2012, godz. 18:24 - Andrzej Zykubek