KOMUNIKAT

III OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE
STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

POZNAŃ 2007

ORGANIZATOR:

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

  2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu U AM

  3. KU AZS UAM

  4. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów
    Niepełnosprawnych UAM

PATRONAT:

JM. Rektor

TERMIN:

19 maja 2007

MIEJSCE ZAWODÓW:

Pływalnia UAM, ul. Strażewicza 21, Poznań
Długość: 25 m

Ilość torów: 6

Temperatura min. wody: 26 °

POMIAR CZASU:

ręczny

UCZESTNICTWO:

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci i pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w

zawodach. W zawodach mogą brać udział studenci, którzy korzystają, z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (klasa startowa Gr).

ZMIEN

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2010, godz. 10:35 - Sylwia Bogusz