Komunikat Komisji Zakładowej OZ NSZZ „S" przy KUL JP II

Komisja Zakładowa NSZZ „S" KUL JP II na zebraniu w dniu 29 maja 2007 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o możliwości otrzymania zapomogi finansowej jeden raz w ciągu jednego roku akademickiego z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych.Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2007, godz. 10:08 - Iwona Szewczak