WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM,
 ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014,
 PRZEPROWADZONE W DNIACH:
od 31-stycznia-2014 do 26-lutego-2014

 

CAŁY UNIWERSYTET

Studenci studiujący na Uniwersytecie : 12789
Wypełnione ankiety: 26937/134376 (20%)
Ocenione zajęcia: 5095/6341 (80%)

 

WBiNoŚ

Liczba studentów wydziału: 290
Wypełnione ankiety: 1074/3721 (29%)
Ocenione zajęcia: 228/268 (85%)

 

W Filozofii

Liczba studentów wydziału: 427
Wypełnione ankiety: 559/3116 (18%)
Ocenione zajęcia: 228/323 (71%)

 

WMIiAK

Liczba studentów wydziału: 700
Wypełnione ankiety: 1220/8614 (14%)
Ocenione zajęcia: 341/434 (79%)

 

WNH

Liczba studentów wydziału: 1985
Wypełnione ankiety: 4059/20847 (19%)
Ocenione zajęcia: 1069/1299 (82%)

 

WNS

Liczba studentów wydziału: 3606
Wypełnione ankiety: 9215/41816 (22%)
Ocenione zajęcia: 1379/1447 (95%)

 

WPPKiA

Liczba studentów wydziału: 3014
Wypełnione ankiety: 6590/28586 (23%)
Ocenione zajęcia: 860/889 (97%)

 

W Teologii

Liczba studentów wydziału: 1308
Wypełnione ankiety: 1811/10924 (17%)
Ocenione zajęcia: 506/850 (60%)

 

WZNoS

Liczba studentów wydziału: 807
Wypełnione ankiety: 1159/8106 (14%)
Ocenione zajęcia: 288/393 (73%)

 

WZNPiE

Liczba studentów wydziału: 338
Wypełnione ankiety: 269/2434 (11%)
Ocenione zajęcia: 155/219 (71%)

 

WZPiNoG

Liczba studentów wydziału: 576
Wypełnione ankiety: 981/6212 (16%)
Ocenione zajęcia: 208/216 (96%)

  

Autor: Marcin Gil
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 19:55 - Marcin Gil