KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY STUDENTÓW

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

Wydział Nauk Społecznych
(3 wolne mandaty)

 

1.     Paweł Jakubowski- V Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2.     Ewelina Lipska- III Politologia

3.     Mateusz Łukasiewicz- I Ekonomia

4.     Klaudia Makowiecka- I Psychologia

5.     Juliusz Mężyński- I Ekonomia

6.     Magdalena Pawłowska- I Psychologia

7.     Paweł Ścibak- I Bezpieczeństwo Narodowe

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
(1 wolny mandat)

 

1.     Mateusz Gabryel- II Prawo

2.     Klaudia Mielniczuk- I Administracja

3.     Michał Wiśniewski- IV Administracja

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych
(8 wolnych mandatów)

 

1.     Sylwia Banaczyk- II Sinologia

2.     Dorota Białopiotrowicz- II Historia

3.     Bartosz Czajka- II Historia

4.     Antoni Domań- III Filologia polska

5.     Michał Dworski- II Historia

6.     Milena Jankowska- II Sinologia

7.     Sebastian Jarząbek- III Filologia polska

8.     Monika Lech- II Sinologia

9.     Piotr Maciejewski- II Sinologia

10.   Łukasz Niedziałek- IV Historia

11.   Sara Pawłowska- II Filologia polska

12.   Radosław Stępień- III Historia

13.   Gabriel Urban- IV Historia

14.   Mateusz Wójtowicz- IV Historia

15.   Justyna Zasadni- IV Filologia germańska

 

 

Pozostałe Wydziały nie zgłosiły w obowiązującym terminie większej liczby Kandydatów na Radnych niż dostępnych było dla nich mandatów, więc niżej wymienione osoby wchodzą do Rady Studentów z wolnych mandatów J

 

 

Wydział Filozofii
(1 mandat)

 

1.     Ewelina Kiszka- III Retoryka Stosowana

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
(3 mandaty)

 

1.     Izabela Pieńkosz- IV Biotechnologia

2.     Ewelina Sobstyl- II Biotechnologia

3.     Angelika Żurawska- IV Biotechnologia

 

 

Wszystkim Radnym Serdecznie Gratulujemy!

 

 

Niestety z przykrością musimy poinformować, że na Wydziałach:      

- Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu,

- Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno- Społecznych,

nie zgłosił się nikt chętny, a więc w dalszym ciągu są na tych wydziałach wolne mandaty, które będzie można zapełnić chętnymi kandydatami dopiero podczas kolejnych wyborów uzupełniających do Rady Studentów KUL.

 

W dalszym ciągu czekamy na informację na temat kandydatów z Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli oraz Tomaszowa Lubelskiego!

 

 2013-12-19

 

 

 

Informacja Przewodniczącej Komisji Wyborczej Rady Studentów KUL

dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
w związku z wyborami do  Rady Studentów KUL

 

Uczelniany Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, o których interesy w szczególny sposób dbają demokratycznie wybrani przedstawiciele.

 

Wybory do Rady Studentów KUL wyznaczone zostały na dni 14- 15 stycznia 2014r.  

 Ich organizacja i przebieg uregulowane zostały w Ordynacji wyborczej do organów Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Poniżej zamieszczam najważniejsze informacje na temat wyborów.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wybory do Rady Studentów są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Każdy student KUL ma tyle głosów,
na ilu studiuje Wydziałach. Studentowi studiującemu na więcej niż jednym kierunku studiów na tym samym Wydziale, prawo głosu przysługuje tylko na tym kierunku, na którym wskaże chęć zagłosowania. Student studiujący na kilku kierunkach na tym samym Wydziale, zobowiązany jest powiadomić Komisję Wyborczą, na jakich kierunkach studiuje i na którym z nich wyraża chęć zagłosowania.  
            W wyborach można głosować tylko osobiście.

 

 

 

CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE

Czynne prawo wyborcze, czyli możliwość wybierania, przysługuje studentom na każdym Wydziale, na którym studiują. Studiując więcej niż jeden kierunek na tym samym  Wydziale, prawo wybierania przysługuje tylko na jednym kierunku studiów. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają osoby zawieszone w prawach studenta.

Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość bycia wybranym, przysługuje studentom posiadającym czynne prawo wyborcze z wyjątkiem osób pozbawionych biernego prawa wyborczego przez Sąd Koleżeński. Studenci, którzy podjęli studia na kliku kierunkach mają bierne prawo wyborcze tylko na jednym, wybranym przez siebie, kierunku.

 

 

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY STUDENTÓW

Komisja Wyborcza Rady Studentów ustala tryb i godziny przyjmowania zgłoszeń na kandydatów do Rady Studentów.

 

 

 

KAMPANIA WYBORCZA

 

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej RS i trwa do rozpoczęcia wyborów.  W okresie kampanii wyborczej można prowadzić agitację wyborczą. Osoby rozpowszechniające materiały wyborcze są zobowiązane do usunięcia tych materiałów niezwłocznie po zakończeniu kampanii wyborczej, najpóźniej w siódmym dniu po wyborach.  

 

 

 

Miłosława Malinowska 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej RS KUL

 

INFORMACJA_dotyczaca_wyborow.pdf 

2013-12-10

 

Autor: Łukasz Lewkut
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013, godz. 23:52 - Łukasz Lewkut