7 maja 2014 r. w Kościele Akademickim KUL wystąpił Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyr. prof.  Grzegorza Pecki. W programie koncertu muzyka cerkiewna.