Od 2 do 7 listopada 2005 r. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przebywał w podróży koncertowej do Niemiec. Zespół pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił z koncertami w Münster - mieście partnerskim Lublina. Koncerty miały miejsce w auli Gimnazjum Paulinum, kościele św. Ludgeri, katedrze św. Pawła oraz kościele św. Elżbiety. Podczas koncertów Chór prezentował muzykę sakralną a cappella i wokalno-instrumentalną m. in. kompozytorów: Mikołaja Gomółki, Antona Brucknera, Arvo Pärta, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Siergieja Rachmaninowa, Feliksa Nowowiejskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Andrzeja Koszewskiego i Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz artystyczne opracowania polskiego folkloru: Karola Kurpińskiego, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Michała Kleofasa Ogińskiego. Organizatorami koncertów byli: Collegium Musicum Vocale i Studencki Chór Madrygał Uniwersytetu w Münster, Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Miast Münster - Lublin w Münster i Polska Misja Katolicka w Münster. Koncerty Chóru KUL w Niemczech wpisane zostały w cykl kulturalnych imprez organizowanych w ramach "Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006". Koncerty współfinansowane były przez Instytut im. Adama Mickiewicza ze środków Ministerstwa Kultury Rzeczpospolitej Polskiej w ramach "Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006". Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego