Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pana Profesora Bogusława Banaszaka, twórcy i dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciela Polski w Komisji Weneckiej, sędziego Trybunału Stanu, doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry), Uniwersytetu w Alba Julii (Rumunia) Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia) i Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina), wybitnego konstytucjonalisty.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego, Kolegium Dziekańskiemu, Radzie Wydziału, Studentom oraz całej Społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 11:37 - Adam Jankowski