PROGRAM do pobrania w pdf

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Nauk o Polityce

 

zapraszają na

 

polsko-ukraińską konferencję naukową z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

 

Relacje polityczne między Polską i Ukrainą.
Doświadczenia i perspektywy

 

Lublin, 14 maja 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI 300, godz. 9.30

 


 

 

Powitanie gości – Dr hab. Elżbieta Szczot, Kierownik Katedry Nauk o Polityce KUL

Otwarcie konferencji – Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  KUL

Słowo wprowadzające – Pani Beata Brzywczy, Konsul Generalny RP w Łucku

 

Sesja I – obszar polityczno-prawny,

prowadzenie: prof. dr hab. Artur Kuś i dr hab. Elżbieta Szczot

 

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią Europejską. Korzyści i koszty, (Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa).

 

 

Prof. dr hab. Wiktor Hryszczuk, Zasady organizacyjno-prawne integracji europejskiej Ukrainy, (Dyrektor Instytutu Prawa, Psychologii i Ekonomii Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).

 

Dr doc. Sergii Sztogun, Integracja Ukrainy w prawne środowisko Europy (Uniwersytet Narodowy ‘Akademia Ostrogska’ w Ostrogu, Ukraina).

 

Prof. dr hab. Mykola GetmańczukEurooptymizm i europesymizm retoryki w ukraińskiej polityce zagranicznej (Wicedyrektor Instytutu Prawa, Psychologii i Ekonomii Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie).

 

Dyskusja godz. 12.30

przerwa 30 min.

 

 

Sesja II – obszar historyczno-społeczny,

prowadzenie – prof. dr hab. Wiktor Hryszczuk

 

Prof. dr hab. Petro Kraluk, Problemy integracji Ukrainy w kulturalne środowisko Europy: polski aspekt (Prorektor do spraw Nauki, Uniwersytet Narodowy ‘Akademia Ostrogska’ w Ostrogu, Ukraina).

 

Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, Państwo kozackie i jego tradycja historiograficzna jako wzorzec Euromajdanu (Dyrektor Instytutu Wschodniego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Dr Leon Popek, Nierozliczone relacje polsko-ukraińskie, które rzutują na współczesną i przyszłą wzajemną współpracę (na przykładzie Wołynia), (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin). 

 

Ks. prof. dr hab. Dominik Kubicki, Niepowtarzalność wspólnoty polityczno-kulturowej Polski i Rusi-Ukrainy w dziejach a jej współczesne konsekwencje – aż po wydarzenia „rewolucji godnościowej” kijowskiego „Majdanu” (Instytut Wschodni, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Dyskusja

Zamknięcie konferencji - prof. dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 18:41 - Marta Ordon