PROGRAM do pobrania w pdf

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Nauk o Polityce

Katedra Nauki Administracji

 

zapraszają na

 

II. polsko-ukraińską konferencję naukową z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

 

Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem

do Unii Europejskiej

 

Lublin, 15 maja 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI 204, godz. 9.30


 

 

Powitanie gości – Dr hab. Elżbieta Szczot, Kierownik Katedry Nauk o Polityce

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Artur Kuś – Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL

 

Sesja I –prowadzenie: dr  Jacek Szczot

 

Dr Andrii RybakPodział budżetu na Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji": lojalność polityczna czy celowość ekonomiczna? (Uniwersytet Narodowy ‘Akademia Ostrogska’ w Ostrogu, Ukraina).

 

Dr Halyna Janowicka, Cywilno-prawne problemy implementacji europejskich standardów w ustawodawstwo Ukrainy (Instytut Prawa, Psychologii i Ekonomii Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie).

 

Dr Witalii Lebiediuk, Dyskurs władzy ukraińskiej w przededniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie (Uniwersytet Narodowy ‘Akademia Ostrogska’ w Ostrogu, Ukraina). 

 

Dyskusja, godz. 11.30

przerwa 15 min.  

 

Sesja II – prowadzenie: prof. dr hab. Artur Kuś

 

Dr Jacek Szczot, Problemy współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą (wiceminister Rozwoju Regionalnego w latach 2000-2001 i 2007, Instytut Administracji KUL).

 

Prof. dr hab. Wiesław Bar OFM Conv., Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony? (Instytut Prawa Kanonicznego/Instytut Europeistyki KUL).

 

Dr Jurij Hofman, Rola Wszech ukraińskiej Rady Kościołów i organizacji religijnych w procesie kształtowania polityki wyznaniowej na Ukrainie (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku).

 

Dyskusja

Zakończenie obrad godz. 13.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 18:46 - Marta Ordon