FUNDACJA PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

ZAKŁAD NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

 

ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYDZIAŁ POLITOLOGII UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ

 

KATEDRA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU JANA PAWŁA II

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

ZAGROŻENIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. WYMIAR POLITYCZNO-FINANSOWY

20-21 września 2017 roku Rzeszów

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Autor: Kinga Machowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2017, godz. 21:40 - Kinga Machowicz