III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014
Bezpieczeństwo

 

Kiedy?
28 maja 2014 r. (środa)


Gdzie?
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli


Termin przyjmowania abstraktów/zgłoszeń
5 maja 2014 r.


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” jest wydarzeniem cyklicznym i koncentruje się wokół palących problemów społecznych. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem: „Bezpieczeństwo”, rozpatrywanym interdyscyplinarnie, z udziałem przedstawicieli świata nauki z szeregu ośrodków akademickich z kraju i zagranicy.

 

Bezpieczeństwo to naczelna potrzeba zarówno jednostki, jak i grup społecznych; jest ono również podstawową potrzebą organizmów państwowych i systemów międzynarodowych, a jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Różne bywają źródła potencjalnych zagrożeń, np. naturalne, techniczne, ustrojowe, demograficzne, ideologiczne, edukacyjne, psychologiczne czy kulturowe. Zagrożenia mogą dotyczyć szerokiej gamy środowisk: od przyrodniczego i społecznego, poprzez polityczne i gospodarcze, aż po naukowe, rozciągając się od zasięgu globalnego, poprzez kontynentalny i państwowy, aż po regionalny i lokalny, a skończywszy na osobistym.

 

Czy mój referat zostanie opublikowany?
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji referaty-artykuły będą publikowane w czasopismach partnerskich (zob. dział Czasopisma partnerskie). W przypadku nieuzyskania recenzji pozytywnej, po naniesieniu niezbędnych zmian i uzupełnień autor będzie miał prawo do ponownego starania się o publikację w czasopiśmie, które uprzednio odrzuciło artykuł bądź w innym czasopiśmie partnerskim, co będzie się wiązało z ponowną procedurą recenzyjną. Kontakt między autorem a redakcją czasopisma będzie wpierw koordynowany, a potem monitorowany przez zespół organizacyjny konferencji.

 

Wstępna selekcja referatów-artykułów do czasopism rozpocznie się po napłynięciu zgłoszeń na konferencję. Wówczas autor otrzyma wytyczne edytorskie dotyczące formatowania tekstu wymagane przez określoną redakcję. Z przygotowaniem referatu nie trzeba się koniecznie spieszyć. Można to sfinalizować po konferencji. Proces publikowania artykułów może zająć ogółem kilka miesięcy.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2014, godz. 18:36 - Mirosław Rewera