Sekcja Psychologii Klinicznej KUL we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii KUL ma zaszczyt zaprosić Państwa na studencką, interdyscyplinarną konferencję

„Etyka w życiu zawodowym człowieka”.


Pragniemy pochylić się nad zagadnieniami etyki zawodowej nie tylko psychologów, ale także przedstawicieli innych zawodów. Wszędzie tam, gdzie nauka ściera się z dylematami, obecny jest człowiek, który w jakiś sposób reaguje na wymagania środowiska i konfrontuje je z wewnętrznymi standardami przyswojonymi w trakcie studiów wybranej dziedziny. Niezależnie od tego gdzie pracujemy, obowiązują nas jakieś zasady, które (jeśli nie są przestrzegane) stanowią wyzwanie dla rzetelności naszej pracy.
Serdecznie zapraszamy studentów zarówno zawodów zaufania publicznego, jak i innych kierunków do udziału czynnego w konferencji. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do poznania specyfiki pracy w różnych zawodach i okazją do dyskusji.

 

 

Zgłoszenia udziału udział czynny i bierny*:

do 30.05 na adres etyka.w.zawodzie@gmail.com

 

 

*udział bierny - jeśli osoba oczekuje zaświadczenia za udział bierny

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 21:00 - Magdalena Pietnoczko