obrazek_konferencja.jpg

 

 

 

Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje


Lublin, 17 – 18 czerwca 2014


Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL


Tematem konferencji są główne problemy filozofii XVII wieku – poczynając od badań metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki, teorii poznania i języka, a kończąc na kwestiach dotyczących etyki, teorii prawa i państwa. Z kolei celem konferencji – podobnie jak w latach poprzednich – jest prezentacja aktualnie prowadzonych badań nad wczesną filozofią nowożytną w polskich ośrodkach naukowych. Program konferencji obejmuje kilka sesji naukowych, uporządkowanych według głównych zagadnień podejmowanych w wieku XVII (metafizyka, epistemologia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, etyka, filozofia społeczna, filozofia przyrody).

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

17 czerwca (wtorek)

 • 8:30 Rejestracja uczestników (sala GG 208)
 • 9:30 Powitanie Gości
  • Dziekan Wydziału Filozofii - ks. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
  • Dyrektor MISHuS - prof. dr hab. Agnieszka Dziuba Organizator - dr hab. Przemysław Gut
 • 10.00-11.20 (sala GG 208)
  • Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (UAM), Pojęciowe luki w filozoficznym systemie Kartezjusza
  • Prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK), Krytyka kartezjańskich zasad filozofii przyrody w De gravitatione et aequipondio fluidorum Newtona
  • Prof. dr hab. Jerzy Kopania (AT W-wa), Descartes i problem nieśmiertelności duszy ludzkiej
  • Dyskusja 20 min.
  • Przerwa na kawę
 • 11.40-13.20 (sala GG 208)
  • Prof. dr hab. Jolanta Żelazna (UMK), Watykański rękopis Etyki Spinozy
  • Prof. dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS), Teologiczne implikacje sporu Gottfrieda Wilhelma Leibniza z Samuelem Clarke'm
  • Prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL), Kultura języka a dydaktyka logiki i retoryki. Tendencje rozwojowe (od Kartezjusza do Condillaca)
  • Prof. dr hab. Halina Święczkowska (UwB), Siedemnastowieczna racjonalistyczna filozofia języka. Uwagi nad Fizykalną rozprawą o mowie G. de Cordemoy
  • Dyskusja 20 min.

Sekcja A sala GG 208

 • 14:40-16:20
  • Ks. dr Marek Sołtysiak (UPJPII), Teoria prawd wiecznych R. Descartes'a
  • Dr Sławomir Sztajer (UAM), Kartezjusz Chomsky'ego. Uwagi o znaczeniu myśli Kartezjusza dla współczesnych badań nad językiem i poznaniem
  • Dr Krzysztof Wawrzonkowski (UMK), O postrzeżeniach i ideach nabytych wyobraźni w filozofii Kartezjusza
  • Giennadij Samajłow (UWr), Status realności w „Jednej możliwej podstawie..." Kanta
  • Dyskusja 20 min.
  • Przerwa na kawę
 • 16:40-18:20
  • Ks. dr Dariusz Kucharski (UKSW), Problem;jakości ukrytych' a odrodzenie się atomizmu w filozofii nowożytnej
  • Dr Zbigniew Pietrzak (UWr), O wieloznaczności pojęć w arystotelesowej, alchemicznej i mechanicystycznej filozofii przyrody w świetle badań Roberta Boyle'a
  • Mgr Sylwia Wilczewska (KUL), Filozofia Thomasa Hobbesa w interpretacji Lesliego Stephena a agnostycyzm przełomu XIX i XX wieku
  • Dr Tomasz Śliwiński (UŁ), Pierre'a Chanet koncepcja instynktu
  • Dyskusja 20 min.

Sekcja B sala GG 212

 • 14:40-16:20
  • Dr Jakub Szczepański (UJ), Pokój i wojna. Stan natury według Johna Locke'a
  • Dr Konrad Szocik (UJ), Filozofia polityczna kardynała Richelieu
  • Dr Bartosz Żukowski (UŁ), Angielscy malebranchianie - brakujące ogniwo w badaniach nad rozwojem brytyjskiej filozofii postkartezjańskiej
  • Mgr Przemysław Wewiór (UWr), Francis Bacon: pokój religijny a postęp naukowy
  • Dyskusja 20 min.
  • Przerwa na kawę
 • 16:40-18:20
  • Dr Stefania Lubańska (UP Kraków), Kondycja człowieka w filozofii Pascala
  • Mgr Marta Tyszko (UJ), O mądrości człowieka wolnego w filozofii Spinozy
  • Adrianna Senczyszyn (UWr), Natura jako ontyczna podstawa tożsamości osoby ludzkiej. Analiza problemu na przykładzie wybranych prac Leibniza
  • Aleksandra Horowska (UWr), Podstawy porządku politycznego w filozofii G.W. Leibniza. Analiza wybranych problemów
  • Dyskusja 20 min.

18 czerwca (środa)

 • 9:20-11:00 (sala GG 208)
  • Dr hab. Leszek Kopciuch (UMCS), O obecności idei filozofii społecznej Thomasa Hobbesa w późniejszych koncepcjach filozofii dziejów
  • Prof. dr hab. Antoni Szwed (UP Kraków), Johna Locke'a koncepcja tolerancji jako reakcja na zasadę „Cuius regio eius religio"
  • Dr hab. Joanna Usakiewicz (UwB), Gilles Menage i jego Historia mulierum philosopharum
   Krzysztof Zawisza (UW), Kepler vs. Galileusz. Czy rozwój nauki mógł pójść całkiem inną drogą?
  • Dyskusja 20 min.
  • Przerwa na kawę
 • 11:30-13:10 (sala GG 208)
  • Prof. dr hab. Bogusław Paź (UWr), O dwóch prefiguracjach Wolffiańskiej ontologii: mathesis universalis oraz scientia generalis
  • Dr P. Szałek (KUL), O kategoriach interpretacyjnych filozofii nowożytnej
  • Prof. dr hab. Maria Nowacka (UwB), Rozwój medycyny a poziom świadomości zdrowotnej XVII w.
  • Dr Tomasz Kąkol (UG), System nie jest sprawą przeszłości
  • Dyskusja 20 min.
 • Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2014, godz. 09:07 - Magdalena Grela-Tokarczyk