Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum

plakat

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL 18 kwietnia 2013 r. zaprasza na konferencję poświęconą związkom kultury i filozofii greckiej z myślą chrześcijańską - Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum - Gmach Główny, s. 107.

 

Program:

 

9.30 Rozpoczęcie
9.45 - 10.15 prof. Agnieszka Kijewska, Wpływ myśli starożytnej na koncepcję Bożej nieskończoności w myśli Mikołaja Kuzańczyka
10.15 - 10.45 dr Martyna Koszkało, Św. Augustyn o woli w kontekście starożytnej filozofii greckiej
10.45 - 11.15 mgr Ewa Pędracka, Wpływ Autora „Wyznań” - pisarza starożytności chrześcijańskiej na mistykę średniowieczną
11.15 - 11.45 dyskusja i przerwa
11.45 - 12.15 dr Lech Krusiński, Synezjusz z Cyreny o filozofii politycznej obywatela imperium Romanum - uwagi na marginesie lektury Περὶ βασιλείας (De regno)
12.15 - 12.45 o. dr hab. Stanisław Bafia CSsR, Julian Apostata i odnowienie hellenizmu.
12.45 - 13.00 dyskusja
13.00 - 14.30 obiad
14.30 - 15.00 ks. dr hab. Tomasz Stępień, Czy Opatrzność dotyczy rzeczy szczegółowych? - o różnicach pomiędzy chrześcijańskim i stoickim rozumieniem Bożej Opatrzności
15.00 - 15.30 o. mgr Dydak K. Rycyk OFM, Między Orygenesem a Plotynem. Metafora posągów
15.30 - 16.00 dr Monika Komsta, Temistiusz - poganin na dworze chrześcijańskich władców
16.00 - 16.20 dyskusja i przerwa
16.20 - 16.50 mgr Witali Michalczuk, Próba określenia Boga jako Jedni (Hen) i jako Umysłu (Nous) w teologii bizantyńskiej IV-XI ww
16.50 - 17.20 dr hab. Paweł Sajdek, Szukanie Boga w ciszy
17.20 - 17. 50 dr Anna Palusińska, Wiedza grecka a mądrość chrześcijańska według Grzegorza Palamasa
17.50 - 18.15 dyskusja i zakończenie konferencji

 

Autor: Ewa Grygierzec
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, godz. 12:35 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2013-04-10