Konferencja stanowić będzie okazję do zaprezentowania materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie pt.
„3…2…1…Internet", przystosowanych specjalnie do użytku przez dzieci niesłyszące, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Stanowić będzie zarazem platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń nt. roli nowoczesnych technologii w życiu osób niesłyszących oraz właściwych nawyków korzystania z Internetu.

Miejsce: Instytut Głuchoniemych w Warszawie, aula główna (Plac Trzech Krzyży 1/3)

Rejestracja uczestników prowadzona jest pod adresem: http://rejestracja-uzytkownikow.pl/nieslyszacy

Recepcja będzie czynna od godz. 10.30.

Pytania nt. konferencji należy kierować na adres:  Olga.Gajdzinska@webershandwick.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członkowie Koła, którzy wyrażają chęć udziału w konferencji proszę o kontakt z przewodniczącym: pawel.kasprzak.lublin@gmail.com

Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2010, godz. 01:57 - Paweł Kasprzak