Data: 16 stycznia 2013r. Miejsce: Aula Instytutu Muzykologii C-1031 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katedra Psychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ”Dialog w rodzinie. Dobre praktyki”. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty doskonalące oraz sesje posterowe. Cel Konferencji: Celem konferencji jest prezentacja dialogu otwartego jako metody skutecznej komunikacji w rodzinie. Podczas sesji zaprezentowane zostaną również dotychczasowe kierunki rozwoju oraz stan systemu mediacji rodzinnej w naszym kraju. Eksperci z Niemiec oraz Słowacji, zaprezentują funkcjonowanie systemu mediacji rodzinnej w tychże państwach. Poprzez dobór ekspertów i zaproszonych do dyskusji gości chcemy mieć realny i korzystny wpływ na rozwój dobrej komunikacji interpersonalnej w rodzinie. Uczestnicy: Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Polskiego Centrum Mediacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, psychologowie, pedagodzy, socjologowie, kuratorzy sądowi, dziennikarze, profesjonaliści w zakresie pomocy rodzinie, mediatorzy rodzinni z całej Polski oraz zaproszeni goście: mediatorzy z Niemiec i Słowacji. Zapraszając Państwa do udziału w konferencji proponujemy Państwu następujące obszary dyskusji: - Komunikacja w podsystemach rodzinnych - Komunikacja transgeneracyjna - Komunikacja międzykulturowa - Komunikacja zapośredniczona przez nowoczesne media - Metodologiczne aspekty badań nad komunikacją - Mediacje rodzinne - Dialog Otwarty Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2012r. Zgłoszenia wraz z abstraktami należy przesyłać na adres: konferencja-dialog@wp.pl. Opłata konferencyjna: 200 zł (udział czynny) 100 zł (udział bierny) Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 6 stycznia 2013r. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym do pobrania na stronie konferencji: www.dialogwrodzinie.pl Dane kontaktowe Organizatora: Adres do korespondencji: Katedra Psychopedagogiki Rodziny (Collegium Jana Pawła II, C-923) Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin Sprawy organizacyjne i merytoryczne: e-mail: konferencja-dialog@wp.pl lub karolina.komsta@kul.lublin.pl Sekretarz konferencji: mgr Karolina Komsta, e-mail: karolina.komsta@kul.lublin.pl)
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2012, godz. 22:28