Program Międzynarodowej Konferencji "Dyskrecjonalna władza sędziego",

organizowanej przez Katedrę Teorii Prawa

Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL  w Stalowej Woli

oraz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,

w dniu 22 maja 2012 roku,

w Stalowej Woli,

ul. Ofiar Katynia 6, Aula Solidarności

 

 

Godz. 9.00. Otwarcie konferencji

 

 – Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, Prof. KUL,  Prodziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

       – Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 

Godz. 9.10: I SESJA

Przewodniczenie  – Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, Prof. KUL

 

 

 1. Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Prof. KUL, Katedra Teorii Prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, Radca Prawny  w Sądzie Najwyższym: „Między formalizmem a orzekaniem  na podstawie zasad”.
 2. Dariusz Łubowski, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, od września 2009 roku główny ekspert w projekcie Komisji Europejskiej w Kosowie, zajmujący się szkoleniem sędziów, prokuratorów i aplikantów w zakresie prawa Unii Europejskiej i praw człowieka: „Kosowo – koran, kanun, zagraniczni sędziowie a niezawisłość wymiaru sprawiedliwości”.
 3. Mgr Marcin Dębiński, Adwokat, doktorant w Katedrze Teorii Prawa WZPiNoG KUL
  w Stalowej Woli: „Dyskrecjonalność sędziowska w poglądach Ronalda Dworkina”.

 

 

Godz. 9.55 Przerwa kawowa

 

Godz. 10.15: II SESJA

Przewodniczenie – Robert Pelewicz, Prezes Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu

 

 

 1. Doc. Dr Olga Juchymiuk, Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Lesi Ukrainki w Łucku: „Stosowanie zasad prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z perspektywy ukraińskiego systemu prawnego”.
 2. Doc. Dr Wołodymyr Krawczuk, Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Lesi Ukrainki
  w Łucku: „Wymagania wobec sędziów w Polsce i na Ukrainie. Analiza prawno-porównawcza”.
 3. Dr Grzegorz Wolak, Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, Sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli: „Zakres uznaniowości sądu w sprawach
  o zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 kc)”.
 4. Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, Prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii Prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli: „Konieczność zbadania rozeznania oceniającego w wydawaniu zgody na zawarcie małżeństwa przez osoby małoletnie”.

 

 

Godz. 11.15 : Dyskusja do referatów Sesji I i II

Godz. 11.40 Przerwa kawowa

 

Godz. 12.00: III SESJA

Przewodniczenie – Grzegorz Zarzycki, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 

 1. Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, Prof. KUL, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego KUL: „Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego a dyskrecjonalność sędziowska sędziów sądów administracyjnych”.
 2. Dr Petro Filyuk, Prezes Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku: „Pozycja ustrojowa sędziów na Ukrainie w świetle nowej ustawy o sędziach”.
 3. Prof. dr hab. Robert Sawuła, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Rzeszowie: „Uprawnienia dyskrecjonalne sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania mediacyjnego i uproszczonego)”.

 

 

Godz. 12.45: IV SESJA

Przewodniczenie – Doc. Dr Olga Juchymiuk, Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Lesi Ukrainki w Łucku

 

 1. Dr Damian Gil, Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli: „Wyłączenie sędziego związanego uprzednio wydanym orzeczeniem w procesie karnym”.
 2. Robert Pelewicz,  Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu: „Status sędziego w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego”.
 3. Grzegorz Zarzycki, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu: „Uznaniowość decyzji sędziowskich jako instrument polityki penitencjarnej”.

 

 

Godz. 13.30: Dyskusja do referatów Sesji III i IV

 

Godz. 13.55: Podsumowanie konferencji – Robert Pelewicz,

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

 

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

 

Autor: Mariusz Iskra
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2012, godz. 12:50 - Mariusz Iskra