Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  „Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących
                     w strukturze państwa

               Katedra Prawa Międzynarodowego
    Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce

                       w Stalowej Woli
      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
         Stalowa Wola, dnia 12 listopada 2012 r.
  ul. Popiełuszki 4, s. 18 (budynek Instytutu Prawa)

 

  9.15 – 10.00     Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15     Otwarcie konferencji, Ks. dr hab. prof. KUL Tomasz Rakoczy, Dziekan Wydziału  Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

10.15 – 10.30    Słowo wstępne dr Dominik Tyrawa

 

Panel I (moderator dr Dominik Tyrawa)

 

10.30 – 10.45    dr Łukasz Pikuła (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Ewolucja odpowiedzialności odszkodowawczej organów władzy publicznej w świetle art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

10.45 – 10.55    mgr Iwona Butryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Kompetencje parlamentu krajowego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony

10.55 – 11.10    dr Piotr Pomorski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Sieć bezpieczeństwa finansowego – nowe zadania organów państwowych w zakresie nadzoru finansowego

11.10 – 11.20    mgr Michał Jędrzejczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Nowe planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego - nowym zadaniem organów stanowiących i wykonawczych gminy, powiatu i województwa

11.20 – 11.35    dr Krzysztof Chochowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) – Ewolucja zadań administracji publicznej

11.35 – 11.45    mgr Marzena Andrzejewska (Uniwersytet Jagielloński) – Zbyteczność czy użyteczność instytucji referendarza sądowego w postępowaniu karnym?

11.45 – 11.55    mgr Maciej Andrzejewski (Uniwersytet Jagielloński) – Nieefektywność działań prokuratury – próby wyjścia z impasu

11.55 – 12.10    Dyskusja

12.10 – 12.30    Przerwa kawowa

 

Panel II (moderator mgr Iwona Butryn)

 

12.30 – 12.45    dr Dominik Tyrawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Proliferacja administracji publicznej w Polsce na przykładzie administracji ochrony środowiska

12.45 – 12.55    mgr Alicja Grabińska (Uniwersytet Śląski, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach) – Ewolucja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej a jej uprawnienia

12.55 – 13.10    dr Adam Balicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Ewolucja zadań kuratora oświaty

13.10 – 13.20    mgr Marcin Owsianka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Ewolucja instytucji komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w ujęciu historycznym

13.20 – 13.30    mgr Kamil Klepacki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Ewolucja zadań Rzecznika Praw Obywatelskich

13.30 – 13.40    mgr Agata Jakieła (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Rola Policji w procedurze „Niebieskie Karty”

13.40 – 13.55    dr Mirosław Karpiuk (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie) – Ewolucja zadań i kompetencji samorządu gminnego w III Rzeczypospolitej Polskiej

13.55 – 14.05    mgr Piotr Tyrawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Ewolucja zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej

14.05 – 14.20    dr Artur Lis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Prawo do dobrej administracji jako wyznacznik działania administracji publicznej w Polsce

14.20 – 14.40    Dyskusja

14.40 – 14.50    Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2012, godz. 08:41 - Iwona Butryn