Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Stalowej Woli

 

oraz

 

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej na temat:

 

Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa.

Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 26 – 27 maja 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Tanew”
w Ulanowie, ul. Podlądzie 1, woj. podkarpackie.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

26 maja 2010 r. – środa

 

9:45      Otwarcie konferencji – ks. prof. nadzw. dr hab. Jan Zimny, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli

 

Sesja I – Aspekty interdyscyplinarne

 

10:00    Problem wpływu wad kanonicznej zgody małżeńskiej na zawarcie małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO – ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW)

 

10:20    Nieważność małżeństwa zawieranego w formie konkordatowej z racji braku lub wady formy kanonicznej – ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)

 

10:40    Forma zawarcia małżeństwa w prawie Katolickich Kościołów Wschodnich – bp dr Krzysztof Nitkiewicz (KUL)

 

11:00 Przerwa


11:20    Małżeństwa cywilne w formie wyznaniowej na przykładzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP oraz wybranych Kościołów nierzymskokatolickich – mgr Andrzej Siciński (WSTH Podkowa Leśna)

 

11:40    Uzupełnienie uprawnienia do asystowania przy zawarciu małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi – ks. prof. nadzw. dr hab. Jan Krajczyński (UKSW)

 

12:00    Oświadczenia o zawarciu małżeństwa w prawie wewnętrznym poszczególnych związków wyznaniowych – dr Anna Sylwestrzak (UG)

 

12:20    DYSKUSJA

 

13:00    OBIAD

 

Sesja II – Aspekty cywilistyczne

 

14:00    Katalog przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa – ks. prof. nadzw. dr hab. Artur Mezglewski (KUL)

 

14:15    Odmienność płci jako przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej – ks. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (UO)

 

14:35    Oświadczenie woli nupturientów podczas zawierania małżeństwa wyznaniowego – dr Piotr Zakrzewski (KUL)

 

14:55    Podmiot urzędowy zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej – dr Anna Tunia (KUL)

 

15:10 Przerwa

 

15:30    Postępowanie dowodowe w sprawach o ustalenie nieistnienia małżeństwa – prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (UWM)

 

15:50    Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika – dr Michał Chajda (UR, KUL)

 

16:10    Bieg 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba (UG)

 

16:30    Problem ograniczenia prawa do zawarcia małżeństwa przez osobę pozbawioną wolności – mgr Michał Skwarzyński (KUL)

 

16:40    DYSKUSJA

 

17:30    Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

20:00    UROCZYSTA KOLACJA

 


27 maja 2010 r. – czwartek

 

 8:00      Śniadanie

 

Sesja III – Aspekty porównawcze i socjologiczne

 

9:00      Przesłanki zawarcia małżeństwa i partnerstwa (civil partnership) w prawie brytyjskim – prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT)

 

9:20      Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim – ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (KUL)

 

9:40      Zawarcie małżeństwa w świetle prawa Republiki Libańskiej – ks. dr Piotr Sadowski (UO)

 

10:00    Moment zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej w odczuciu społecznym – ks. prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Broński (KUL)

 

10:20    DYSKUSJA

 

10:50    Zakończenie obrad

 

11:15    Czas rekreacji: spływ galarami flisackimi Doliną Dolnego Sanu, połączony z degustacją regionalnych „chrupaczek” i chleba flisackiego (impreza fakultatywna – za dodatkową opłatą 35 PLN)

 

13:30    OBIAD

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2010, godz. 13:33 - Dominik Tyrawa