Konferencja naukowa: Roman Longchamps  de Bérier (1883-1941).

Profesor lwowski i lubelski.

 

 

WZPiNoG KUL w Stalowej Woli.

Ul. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 4

24.02.2012. Godz. 11.00, sala 18

 

W roku bieżącym przypada 70. rocznica śmierci Profesora Romana Longchamps de Beriér, wybitnego prawnika okresu dwudziestolecia międzywojennego, Profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, zamordowanego przez hitlerowskich oprawców w dniu 4 lipca 1941 r. we Lwowie wraz z wieloma innymi przedstawicielami polskiej inteligencji.  

Celem konferencji organizowanej w ramach WZPiNoG KUL w Stalowej Woli jest nawiązanie do 70. rocznicy tragedii mającej miejsce na Wzgórzach Wuleckich. Organizatorzy w sposób szczególny pragną odnieść się do osoby prof. Romana Longchamps de Bérier, który wraz z trzema synami poniósł śmierć. Zostanie również przedstawiony dorobek naukowy profesora oraz jego działalność w instytucjach administracji publicznej.

Wspomniane zagadnienia wpisują się w szerszy kontekst, który w przekonaniu organizatorów warto zaprezentować. I tak, zostaną ukazane wzajemne relacje mające miejsce pomiędzy wydziałami prawa UJK i KUL w okresie międzywojennym i powojennym. Służyć temu mają wystąpienia konferencyjne dotyczące sylwetki Profesora oraz jego udziału w dziele kodyfikacji prawa cywilnego. Pragnieniem organizatorów jest także zapoznanie uczestników konferencji z dorobkiem naukowym oraz nurtami badawczymi, które uczeni realizowali w życiu zawodowym i naukowym.

24 lutego 2012 r. w holu budynku Wydziału Prawa zostanie również otwarta wystawa na temat: Prof. Roman Longchamps de Bérier – profesor lwowski i lubelski. Będzie ona stanowiła dopełnienie konferencji i pozwoli pracownikom KUL, studentom oraz wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z sylwetką i działalnością prof. Romana Longchamps de Bérier.

 

Program konferencji:

 

Godz. 11, prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, Słowo powitania uczestników konferencji

 

Godz. 11.10. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Roman Longchamps de Berier - profesor lwowski i lubelski

 

Godz. 11.30. Dr hab. Magdalena Pyter, WPPKiA, Udział prof. Romana Longchamps de Berier w prawach Komisji Kodyfikacyjnej RP

 

Godz. 12.00 Dr Bożena Czech-Jezierska, WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim, Współpraca prof. Romana Longchamps de Berier z Państwową Komisją Egzaminacyjną

 

Godz. 12.30 Dr Marcin Szewczak, WPPKiA KUL, Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy

 

Godz. 12.40 Mgr Dominik Tyrawa, WZPiNoG, Lwowska szkoła prawa administracyjnego. Wczoraj i dziś

 

Godz. 13.00 Podsumowanie – dr hab. Magdalena Pyter, WPPKiA KUL

 

Godz. 13.10 Otwarcie i prezentacja wystawy - Prof. Roman Longchamps de Bérier – profesor lwowski i lubelski, Dziekan WPPKiA KUL, Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2012, godz. 17:51 - Iwona Butryn